sadbrad_
Najnowsza aktualizacja danych: a month ago
Wynik Exo
        
Wynik na podstawie naszej analizy profilu
Zaręczyny
        
Ocena na podstawie wszystkich filmów w profilu
?
Obliczane według następującego wzoru: (Lubi + Uwagi + Akcje) / Wyświetlenia
Stosunek liczby osób śledzących do liczby osób lubiących
        
Większy wskaźnik wskazuje, że polubienia również przynoszą obserwujących
Prosimy o cierpliwość. Pobieranie danych wideo może potrwać nawet kilka minut, zwłaszcza jeśli użytkownik posiada wiele filmów.