highnoy

HIGHNOY

Mega Influencer
Latest data update: 2 months ago
NEW VIDEO 👇🏻

Loading...

Other TikTok videos from @highnoy

These are other great videos that @highnoy has posted on TikTok!
Video with title 'Trò chơi Chasetag đã có mặt tại Việt Nam. Ai làm kèo độ khôg nhỉ? 🤔#highnoy #parkour #fyp #foryou #tiktok #tiktokvietnam #viral #ThachDauAnhTai'
Views icon
723.3K
Like icon
42.1K
E
5.9%
VN
Thu, May 13, 2021
Trò chơi Chasetag đã có mặt tại Việt Nam. Ai làm kèo độ khôg nhỉ? 🤔#highnoy #parkour #fyp #foryou #tiktok #tiktokvietnam #viral #ThachDauAnhTai
Video with title 'Rooftop Marathon part 5 / bạn chấm mấy điểm cho shoot này? 🙏🏻🤤 #highnoy #parkour #fyp #foryou #dangerous #tiktok #tiktokvietnam #xyzbca #jump'
Views icon
110.9K
Like icon
11.7K
E
11.0%
VN
Tue, May 11, 2021
Rooftop Marathon part 5 / bạn chấm mấy điểm cho shoot này? 🙏🏻🤤 #highnoy #parkour #fyp #foryou #dangerous #tiktok #tiktokvietnam #xyzbca #jump
Video with title 'Angry Girlfriend Chase / Parkour POV 🤬🤬 Bạn gái bạn có tức giận như này không? #highnoy #parkour #tiktok #tiktokvietnam #fyp #foryou #chase #viral'
Views icon
1.0M
Like icon
9.1K
E
0.9%
VN
Tue, June 1, 2021
Angry Girlfriend Chase / Parkour POV 🤬🤬 Bạn gái bạn có tức giận như này không? #highnoy #parkour #tiktok #tiktokvietnam #fyp #foryou #chase #viral
Video with title 'Bạn gái tôi đang cáu kỉnh 😍 Tại sao chạy ghê thế nhỉ? #highnoy #parkour #tiktok #tiktokvietnam #escape #girl #chase #fyp #foryou #viral #xuhuong'
Views icon
763.4K
Like icon
7.4K
E
1.0%
VN
Mon, May 31, 2021
Bạn gái tôi đang cáu kỉnh 😍 Tại sao chạy ghê thế nhỉ? #highnoy #parkour #tiktok #tiktokvietnam #escape #girl #chase #fyp #foryou #viral #xuhuong
Video with title 'CHUCKY HALLOWEEN 2021 #parkour #highnoy #parkourpov #halloween #chucky #pov'
Views icon
107.5K
Like icon
5.1K
E
5.0%
VN
Fri, November 5, 2021
CHUCKY HALLOWEEN 2021 #parkour #highnoy #parkourpov #halloween #chucky #pov
Video with title 'Hôm nay đi bầu cử ae đừng fail như tôi nhé 😂 #highnoy #parkour #VaCaiKet #tiktok #fyp #fail #parkourfail #parkourvietnam'
Views icon
56.7K
Like icon
3.7K
E
6.6%
VN
Sun, May 23, 2021
Hôm nay đi bầu cử ae đừng fail như tôi nhé 😂 #highnoy #parkour #VaCaiKet #tiktok #fyp #fail #parkourfail #parkourvietnam
Video with title 'Ai là người chiến thắng 🏆 #parkour #highnoy #parkourvietnam #parkourlife #jump #chasetag #incity #escape #run #parkourpov #pov #povchallenge'
Views icon
67.4K
Like icon
3.7K
E
5.6%
VN
Sat, August 21, 2021
Ai là người chiến thắng 🏆 #parkour #highnoy #parkourvietnam #parkourlife #jump #chasetag #incity #escape #run #parkourpov #pov #povchallenge
Video with title 'ESCAPING FROM ANGRY SECURITY #parkour #highnoy #fypp #parkourpov #pov #security #escaping'
Views icon
54.9K
Like icon
3.4K
E
6.2%
VN
Sun, September 12, 2021
ESCAPING FROM ANGRY SECURITY #parkour #highnoy #fypp #parkourpov #pov #security #escaping
Video with title 'Bạn thích kiểu đi bộ nào? #tiktokvietnam #tiktok #LearnOnTikTok #xuhuong #parkour #fyp #fypシ #GenZSangTao'
Views icon
34.9K
Like icon
3.3K
E
9.5%
VN
Thu, June 10, 2021
Bạn thích kiểu đi bộ nào? #tiktokvietnam #tiktok #LearnOnTikTok #xuhuong #parkour #fyp #fypシ #GenZSangTao
Video with title 'Đang tập thì có chú vào chỉ chỉ 😭 #highnoy #parkour #tiktok #fyp #jump #run #trainning'
Views icon
53.6K
Like icon
2.1K
E
3.9%
VN
Fri, July 9, 2021
Đang tập thì có chú vào chỉ chỉ 😭 #highnoy #parkour #tiktok #fyp #jump #run #trainning
Video with title 'Cách xuống cầu thang nhanh nhất 🧐 #highnoy #parkour #tiktok #parkourvietnam #fyp #abcxyz #desent'
Views icon
23.1K
Like icon
1.3K
E
6.2%
VN
Sun, May 30, 2021
Cách xuống cầu thang nhanh nhất 🧐 #highnoy #parkour #tiktok #parkourvietnam #fyp #abcxyz #desent
Video with title 'Tập parkour như nào thì hiệu quả 🔥 #highnoy #parkour #tiktok #jump #fyp #run #trainning #precision'
Views icon
22.9K
Like icon
1.3K
E
5.6%
VN
Mon, July 12, 2021
Tập parkour như nào thì hiệu quả 🔥 #highnoy #parkour #tiktok #jump #fyp #run #trainning #precision
Video with title 'Vector IN REAL LIFE Pt.3 #highnoy #parkour #vector #reallife #game #tiktok #fyp #foryou #LearnOnTikTok #freerunning #viral #agent'
Views icon
20.0K
Like icon
1.3K
E
6.3%
VN
Thu, May 20, 2021
Vector IN REAL LIFE Pt.3 #highnoy #parkour #vector #reallife #game #tiktok #fyp #foryou #LearnOnTikTok #freerunning #viral #agent
Video with title 'Cứ làm mọi thứ trở nên khó thêm 🤣 #parkour #highnoy #fypp #viral #funnyvideo #xuhuong #tiktok'
Views icon
23.4K
Like icon
1.1K
E
4.8%
VN
Wed, September 8, 2021
Cứ làm mọi thứ trở nên khó thêm 🤣 #parkour #highnoy #fypp #viral #funnyvideo #xuhuong #tiktok
Video with title 'CHUCKY HALLOWEEN 2021 #parkour #highnoy #parkourpov #halloween #chucky #pov'
Views icon
94.2K
Like icon
936
E
1.0%
VN
Wed, November 3, 2021
CHUCKY HALLOWEEN 2021 #parkour #highnoy #parkourpov #halloween #chucky #pov
Video with title 'Trốn làm bài tập về nhà 🤣 #highnoy #parkour #tiktok #fyp #chase #parkourpov #escaping #angry #teacher #abcxyz #jump'
Views icon
20.5K
Like icon
715
E
3.5%
VN
Sun, June 6, 2021
Trốn làm bài tập về nhà 🤣 #highnoy #parkour #tiktok #fyp #chase #parkourpov #escaping #angry #teacher #abcxyz #jump
Video with title 'Parkour POV - EURO 2020 #highnoy #parkour #tiktok #fyp #chase #parkourpov #escaping #angry #euro #euro2020'
Views icon
20.3K
Like icon
714
E
3.5%
VN
Fri, June 18, 2021
Parkour POV - EURO 2020 #highnoy #parkour #tiktok #fyp #chase #parkourpov #escaping #angry #euro #euro2020
Video with title 'Đoán xem độ cao khoảng bao nhiêu 😬 #highnoy #parkour #tiktok #fyp #parkourvietnam #abcxyz #reallife'
Views icon
13.4K
Like icon
648
E
5.0%
VN
Sat, May 22, 2021
Đoán xem độ cao khoảng bao nhiêu 😬 #highnoy #parkour #tiktok #fyp #parkourvietnam #abcxyz #reallife
Video with title 'Vượt chướng ngại vật thật nhẹ nhàng 😎 #highnoy #parkour #tiktok #fyp #jump #precision #stride #trainning #abcxyz #xuhuong #nhảy #bước #run'
Views icon
12.1K
Like icon
585
E
5.0%
VN
Tue, June 29, 2021
Vượt chướng ngại vật thật nhẹ nhàng 😎 #highnoy #parkour #tiktok #fyp #jump #precision #stride #trainning #abcxyz #xuhuong #nhảy #bước #run
Video with title 'SQUID GAME PARKOUR POV #parkour #highnoy #parkourpov #squidgame #pov'
Views icon
12.3K
Like icon
405
E
3.4%
VN
Tue, November 9, 2021
SQUID GAME PARKOUR POV #parkour #highnoy #parkourpov #squidgame #pov