âm thanh TikTok

Giám sát âm nhạc trong TikTok

Exolyt là bộ công cụ mạnh mẽ nhất để theo dõi âm nhạc và âm thanh TikTok. Giải pháp hoàn hảo cho các nghệ sĩ và hãng thu âm!

Giám sát âm nhạc mạnh mẽ

Theo dõi những âm thanh cần thiết cho bạn và có cái nhìn toàn diện về những gì đang xảy ra với âm thanh đó. Xem nội dung xu hướng nhất cho âm thanh, theo dõi sự phát triển của âm thanh theo thời gian và xuất ngày sử dụng cho các báo cáo của bạn.

Chi tiết lịch sử

Nhận chi tiết lịch sử của âm nhạc và âm thanh trong TikTok

Tìm kiếm video

Tìm kiếm video dựa trên âm thanh họ sử dụng

Tham gia +1000 doanh nghiệp đang sử dụng Exolyt

Khám phá Exolyt với chúng tôi

Đặt trước bản demo trực tiếp với người quản lý thành công khách hàng của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua email để tìm hiểu cách bạn có thể làm việc nhanh hơn và thông minh hơn trong TikTok với Exolyt.

Dùng thử Exolyt mà không cần cam kết

Bắt đầu dùng thử miễn phí ngay hôm nay để trải nghiệm sức mạnh của những hiểu biết xã hội của chúng tôi!