kinyawn

Kenyon Wellington

người gây ảnh hưởng

Email: Kenyonmdw03@yahoo.com

@kinyawn là người sáng tạo video TikTok với 137 video trong TikTok. @kinyawn có khán giả là 1.4M người theo dõi và video của họ đã nhận được tổng cộng 8.8M lượt thích. Đọc thêm số liệu phân tích và thống kê từ Exolyt.

DisclaimerExolyt is not affiliated with TikTok or Bytedance in any way
Người theo dõi
1.4M
Lượt thích
8.8M
Video
137
Lượt xem
N/A?You need to upgrade your subscription to see this data
điểm exo9.6 / 10
Điểm dựa trên phân tích của chúng tôi về hồ sơ
Tỷ lệ tương tác
N/A?You need to upgrade your subscription to see this data
Thấp hơn mức trung bình hồ sơ kích thước này
Tỷ lệ người theo dõi17.7%
Tỷ lệ lớn hơn cho thấy lượt thích cũng mang lại người theo dõi