rikachewey

rika🍄

người gây ảnh hưởng

no reposts pfps/edits okay w/ credit check out other socials⬇️

@rikachewey là một TikToker đã đăng 72 video trên TikTok. @rikachewey có 783.9K người theo dõi và video của họ đã nhận được tổng cộng 16.2M lượt thích.

DisclaimerExolyt is not affiliated with TikTok or Bytedance in any way
Người theo dõi
783.9K
Lượt thích
16.2M
Video
72
Lượt xem
N/A?You need to upgrade your subscription to see this data
điểm exo8.1 / 10
Điểm dựa trên phân tích của chúng tôi về hồ sơ
Tỷ lệ tương tác
N/A?You need to upgrade your subscription to see this data
Tỷ lệ người theo dõi5.3%
Tỷ lệ lớn hơn cho thấy lượt thích cũng mang lại người theo dõi