octobertheking

octobertheking

Nano Influencer
Pinakabagong pag-update ng data: 6 months ago
Singer/Songwriter/Producer/Actor
Location: Global
Instagram: OctoberTheKing
Score ng Exo
        
Ang score ay batay sa aming pagsusuri sa profile
Pakikipag-ugnayan
        
Marka batay sa lahat ng mga video sa profile
?
Kinalkula kasama ang sumusunod na pormula: (Mga Like + Mga komento + Mga Pagbabahagi) / Mga Views
Ang ratio ng like ng tagasubaybay
        
Ang mas malaking ratio ay nagpapahiwatig na ang mga like ang naghahatid din ng mga tagasubaybay
Huwag mainip. Pwedeng magtagal ito ng ilang minuto upang makuha ang data ng video, lalo na kung napakaraming video ng user.