Kahilingan sa Pag-aalis🚮

Sa pamamagitan ng form na ito ay maaari mong hilingin sa amin na burahin ang iyong TikTok profile mula sa aming site. Inaasahan namin na nauunawaan mo na ang Exolyt ay hindi nagse-save ng anumang mga larawan o video ng TikTok, ang impormasyon ay direktang nagmumula sa TikTok.

Dapat na pagmamay-ari mo ang profile na hinihiling mong burahin. Maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo pagkatapos ng iyong kahilingan na tanggalin ito at humingi ng katibayan.