TikTok tillväxttrender 2024 🚀

Detta är en kort rapport som undersöker ett spektrum av mätvärden från engagemang till innehållsmönster och allt däremellan för att ge dig insikter om tillväxten i TikTok-landskapet.

Den spänner över 10 000+ verifierade TikTok-konton, fyra olika kontotyper, en miljon videor och en biljon interaktioner på TikTok.

Fyll i formuläret för omedelbar åtkomst

I rapporten undersöks hur TikTok har utvecklats till en plattform som förenar underhållning och handel, och hur dess popularitet har exploderat som en startpunkt för upptäckt av varumärken och produkter.

Är du nyfiken på hur TikTok-landskapet kommer att se ut inom en snar framtid? Är du angelägen om att ligga steget före? Dyk ner i vår korta rapport för insikter om TikToks tillväxt 🚀

I den här rapporten kommer du att upptäcka:

🎯 Mognande kontotyper på TikTok

📊 Tillväxt av mediankontostorlekar

🤩 Förändringar i innehållsmönster

❤️ Kundspecifika åtaganden

Understand TikTok like never before

Harness TikTok insights with Exolyt - Get started with a complimentary trial for a firsthand social listening experience, or book a discovery call to understand the multiple use cases of the Exolyt platform. No commitments required!