Xu hướng tăng trưởng TikTok 2024 🚀

Đây là một báo cáo ngắn kiểm tra một loạt các số liệu từ mức độ tương tác đến mẫu nội dung và mọi thứ ở giữa để mang đến cho bạn thông tin chi tiết về sự phát triển của bối cảnh TikTok.

Nó trải rộng trên hơn 10 nghìn tài khoản TikTok đã được xác minh, bốn loại tài khoản riêng biệt, một triệu video và một nghìn tỷ lượt tương tác trên TikTok.

Điền vào biểu mẫu để truy cập ngay

Báo cáo khám phá cách TikTok định hình thành một nền tảng kết hợp giải trí và thương mại, bùng nổ mức độ phổ biến của nó như một bệ phóng cho việc khám phá thương hiệu và sản phẩm.

Bạn tò mò về bối cảnh TikTok sẽ hình thành như thế nào trong tương lai gần? Mong muốn đi trước đường cong? Đi sâu vào báo cáo ngắn gọn của chúng tôi để biết thông tin chi tiết về tăng trưởng của TikTok 🚀

Trong báo cáo này, bạn sẽ khám phá:

🎯 Các loại tài khoản trưởng thành trên TikTok

📊 Tăng trưởng quy mô tài khoản trung bình

🤩 Thay đổi về mẫu nội dung

❤️ Tương tác dành riêng cho tài khoản

Understand TikTok like never before

Harness TikTok insights with Exolyt - Get started with a complimentary trial for a firsthand social listening experience, or book a discovery call to understand the multiple use cases of the Exolyt platform. No commitments required!