Demo sản phẩm Exolyt

Giới thiệu về Exolyt

Bạn có câu hỏi về giá cả, các gói hoặc Exolyt nói chung? Đặt một bài học giới thiệu 30 phút trên Exolyt. Trình quản lý thành công của khách hàng của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua bộ công cụ đa dạng mà Exolyt cung cấp và trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.

Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn

Giám sát TikTok

Chiến dịch của người ảnh hưởng

Lắng nghe xã hội

Thông tin chi tiết hữu ích

Khám phá TikTok

Dữ liệu & Tích hợp

...và hơn thế nữa!

Hãy xem khách hàng của chúng tôi nói gì

Exolyt is a game changer - this tool allows our team to uncover valuable insights to help our clients elevate their TikTok strategy. Now, we can easily identify what is trending on TikTok and which TikTok influencers are on the rise.

Rose Koo

Head of Research

RightMetric

We needed a flexible tool to dive into the data of numerous client TikTok accounts and their competitors! Exolyt has been the best we've found for helping the team take learnings and insights from a social platform that can seem, at times, very random.

Simon Lucey

Founder & MD

Hype Collective