Phân tích TikTok & Trí tuệ xã hội

Dành cho nhà phân tích

Đi sâu vào cơ sở dữ liệu lớn nhất về những hiểu biết toàn diện về TikTok và đưa ra những kết luận có ý nghĩa hỗ trợ nghiên cứu hoặc phát triển kinh doanh của bạn.

McCann ParisRightMetricSocial ChainHype CollectiveIntiMD

Truy cập dữ liệu TikTok có liên quan

Tăng tốc nghiên cứu của bạn với khả năng truy cập nhanh vào nguồn dữ liệu TikTok chất lượng và phong phú nhất để hỗ trợ phân tích hiểu biết xã hội của bạn.

Tổng hợp báo cáo toàn diện

Xây dựng các báo cáo và trang tổng quan dữ liệu để truy cập và xuất nhanh nhằm thúc đẩy quá trình phân tích của bạn cũng như ngữ cảnh hóa việc tìm kiếm khóa với góc nhìn rộng hơn.

Vượt ra ngoài số liệu thống kê hiệu suất

Tận dụng thông tin chi tiết về phân tích được điền sẵn của Exolyt, về cảm xúc của khán giả, mức độ tương tác với video và xu hướng trong ngành để thúc đẩy nghiên cứu của bạn.

Khám phá những cơ hội chưa được khai thác

Exolyt có thể giúp khám phá những câu chuyện cơ bản, sắc thái văn hóa xã hội và sự thay đổi trong ngành, đồng thời định hình phân tích của bạn với bối cảnh phong phú hơn.

Tăng cường việc ra quyết định dựa trên dữ liệu chiến lược

Xác định các cơ hội tăng trưởng bằng cách tóm tắt dữ liệu xã hội từ TikTok để trả lời các câu hỏi kinh doanh cấp bách nhất và hiển thị kết quả hữu ích với những hiểu biết sâu sắc có thể hành động.

Lắng nghe xã hội

Hiệu suất Video

Thông tin chuyên sâu về ngành

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Đặt bản demo

Đặt bản demo

Đặt bản demo

Đặt bản demo

Đặt bản demo

Lắng nghe xã hội UGC

Khám phá câu chuyện của khán giả

Thực hiện nghiên cứu chuyên sâu về bất kỳ chủ đề nào để hiểu toàn diện nội dung và quan điểm của khán giả xung quanh chủ đề đó - để nâng cao phân tích định tính của bạn.

Đọc thêm

Hiệu suất Video

Theo dõi tài khoản và số liệu thống kê video

Xem chi tiết và lịch sử tăng trưởng của bất kỳ video TikTok nào - kiểm tra số liệu, phân tích hiệu suất, xuất dữ liệu và tìm chi tiết chi tiết để phân tích thêm.

Đọc thêm

Thông tin chuyên sâu về ngành

Phân tích bối cảnh xã hội

Thu thập dữ liệu về điểm chuẩn của ngành, xu hướng địa lý cụ thể và sắc thái văn hóa xã hội để nâng cao phân tích của bạn với những hiểu biết sâu sắc hơn có thể giúp tinh chỉnh các chiến lược kinh doanh.

Đọc thêm

Cung cấp phân tích xã hội có tác động hơn