TikTok-analys och social intelligens

För investerare och kapitalförvaltning

Få tillgång till den största databasen med sociala insikter från TikTok för kvalitetsresultat. Analysera resultatet av dina nya investeringar och följ hur din portfölj utvecklas.

Få tillgång till relevanta TikTok-data

Påskynda din forskning med snabb tillgång till den mest omfattande och högkvalitativa källan till TikTok-data för att driva din sociala insiktsanalys.

Sammanställa omfattande rapporter

Skapa datarapporter och instrumentpaneler för snabb åtkomst och export för att underbygga din analys och kontextualisera nyckelfynd med ett bredare perspektiv.

Gå bortom prestandastatistik

Utnyttja Exolyts förfyllda analysinsikter, om publikens känslor, videoengagemang och branschtrender för att driva din forskning.

Upptäck outnyttjade möjligheter

Exolyt kan hjälpa dig att upptäcka underliggande berättelser, sociokulturella nyanser och branschförändringar och forma din analys med ett rikare sammanhang.

Förbättra ditt beslutsfattande med korrekta data

Identifiera tillväxtmöjligheter genom att sammanfatta sociala data från TikTok som svarar på de mest angelägna affärsfrågorna, och visa upp användbara resultat med handlingsbara insikter.

Analysera det sociala landskapet som aldrig förr

Samla in data om branschriktmärken, geospecifika trender och sociokulturella nyanser för att utveckla din analys med djupare insikter som kan hjälpa till att förfina affärsstrategier.

Börja göra bättre investeringar

Fatta bättre investeringsbeslut med vårt ledande analysverktyg för TikTok. Prova Exolyt gratis och upplev själv kraften i data från sociala medier.