Google Data สตูดิโอ

เชื่อมต่อข้อมูล TikTok กับ Google Data Studio

เชื่อมต่อข้อมูลและความคืบหน้าประวัติของบัญชี TikTok เข้ากับแดชบอร์ด Google Data Studio ของคุณ

ตัวเชื่อมต่อ Google Data Studio

เชื่อมต่อข้อมูลและความคืบหน้าประวัติของบัญชี TikTok เข้ากับแดชบอร์ด Google Data Studio ของคุณ หรือรวมโซลูชันของคุณเข้ากับ API ข้อมูลของเราโดยตรง

การรีเฟรชข้อมูลอัตโนมัติ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของ TikTok ภายใน Data Studio

รายงาน Google Data Studio จากบัญชี TikTok