Tham gia chương trình liên kết Exolyt

Một cách đơn giản để kiếm tiền khi giới thiệu mọi người đến Exolyt. Nhận hoa hồng cho tất cả các khoản thanh toán trong 12 tháng — cho mọi khách hàng mà bạn giới thiệu. Không có giới hạn về số tiền bạn có thể kiếm được.

Những lợi ích

Kiếm tiền dễ dàng

Cách dễ dàng để kiếm tiền từ khán giả của bạn! Tham gia chương trình liên kết là hoàn toàn miễn phí và nó không bắt buộc bạn phải làm bất cứ điều gì. Chúng tôi cung cấp cho bạn các tài liệu quảng cáo, chẳng hạn như hình ảnh.

25% hoa hồng cho bạn

Bạn nhận được 25% hoa hồng cho mỗi giao dịch bán hàng từ những người dùng sử dụng mã giảm giá của bạn. Bạn sẽ nhận được hoa hồng trong 12 tháng đầu tiên sau khi họ sử dụng mã.

Giảm giá 50% cho những người theo dõi bạn

Thưởng cho những người theo dõi của bạn chiết khấu 50% trong tháng đăng ký trả phí đầu tiên của họ.

Đây là cách nó hoạt động

tham gia chương trình

Tạo tài khoản Exolyt, tham gia chương trình liên kết và tạo mã giảm giá duy nhất của bạn. Tham gia chương trình liên kết của chúng tôi là hoàn toàn miễn phí!

Chia sẻ tình yêu của bạn với Exolyt

Chia sẻ mã giảm giá của bạn trên video, trang web, blog, bài đăng trên mạng xã hội, v.v. Bạn có thể tạo TikTok video, bài đăng trên blog hoặc bất kỳ nội dung nào khác. Sáng tạo! Người dùng được giới thiệu sẽ được giảm giá trong tháng đầu tiên khi đăng ký trả phí.

Được trả tiền

Bạn sẽ nhận được 25% hoa hồng cho mỗi giao dịch từ người dùng sử dụng mã giảm giá của bạn. Hoa hồng được trao cho 12 tháng đầu tiên cho mỗi khách hàng đã sử dụng mã giảm giá của bạn. Bạn có thể xem tiến trình của mình từ bảng điều khiển của chúng tôi. Không có giới hạn số tiền bạn có thể kiếm được!


otherGuest.affiliate.faq.whatIs.question

otherGuest.affiliate.faq.whatIs.answer

otherGuest.affiliate.faq.start.question

otherGuest.affiliate.faq.start.answer

otherGuest.affiliate.faq.requirements.question

otherGuest.affiliate.faq.requirements.answer

otherGuest.affiliate.faq.payouts.question

otherGuest.affiliate.faq.payouts.answer

otherGuest.affiliate.faq.howMuch.question

otherGuest.affiliate.faq.howMuch.answer

otherGuest.affiliate.faq.cost.question

otherGuest.affiliate.faq.cost.answer