Đồng bộ hóa máy bay

Đồng bộ hóa dữ liệu TikTok vào Airtable

Tự động đồng bộ hóa dữ liệu TikTok của các tài khoản được theo dõi của bạn trên bảng Airtable. Bạn sẽ luôn có sẵn dữ liệu cập nhật.

Đầu nối máy bay

Tự động đồng bộ hóa dữ liệu TikTok của các tài khoản được theo dõi của bạn trên bảng Airtable. Với tính năng đồng bộ hóa dữ liệu tự động, báo cáo BI của bạn luôn được cập nhật!

Đồng bộ hóa máy bay TikTok

Tạo logic Airtable tùy chỉnh dựa trên tài khoản TikTok. Theo dõi hiệu suất tài khoản từ Airtable.

Tự động làm mới dữ liệu

Dữ liệu tài khoản TikTok sẽ được Airtable tự động cập nhật 24/7.