Gián điệp quảng cáo TikTok

Theo dõi quảng cáo của đối thủ cạnh tranh

Bạn có thể xem liệu khán giả của bất kỳ video TikTok nào có được mở rộng nhờ quảng cáo trả phí hay không! Sử dụng thông tin này để tìm ra những quảng cáo TikTok tốt nhất, tìm hiểu chiến lược quảng cáo của đối thủ cạnh tranh và xem điều gì đang hiệu quả.

Trở thành thám tử tiếp thị

Mọi người đều thắc mắc làm thế nào một số video của đối thủ cạnh tranh của bạn lại có được lượt xem cao như vậy? Có thể đó là do Quảng cáo trả phí để mở rộng lượng khán giả xem video! Với Exolyt, bạn có thể dễ dàng xem video nào đối thủ cạnh tranh của bạn đang quảng cáo và khi nào họ làm điều đó.

Hoạt động trên tất cả các video

Gián điệp quảng cáo của chúng tôi hoạt động với mọi video TikTok.