boytevietnam

Bộ Y Tế

Verified
Macro Influencer
Latest data update: a year ago
Tài khoản chính thức của Bộ Y Tế trên TikTok

Loading...

Other TikTok videos from @boytevietnam

These are other great videos that @boytevietnam has posted on TikTok!
Video with title 'Cùng Bộ Y Tế và @AMEE tham gia ngay trào lưu #onhavanvui kêu gọi mọi người ở nhà an toàn và vui vẻ nha!! #BYT_nCoV #kienthucphongdich #coronavirus'
Views icon
1.0M
Like icon
65.2K
Comment icon
539
Share icon
747
E
6.6%
2020-03-28
Cùng Bộ Y Tế và @AMEE tham gia ngay trào lưu #onhavanvui kêu gọi mọi người ở nhà an toàn và vui vẻ nha!! #BYT_nCoV #kienthucphongdich #coronavirus
Video with title 'Phát động chiến dịch Niềm tin chiến thắng #boytevietnam #byt_ncov #coronavirus #safeyou #tiktok'
Views icon
124.7K
Like icon
24.0K
Comment icon
151
Share icon
190
E
19.5%
2020-08-08
Phát động chiến dịch Niềm tin chiến thắng #boytevietnam #byt_ncov #coronavirus #safeyou #tiktok
Video with title 'Cùng Bộ Y Tế và @AMEE  tham gia ngay trào lưu #onhavanvui kêu gọi mọi người ở nhà an toàn và vui vẻ nha!! #BYT_nCoV #ict_anti_ncov #covid19'
Views icon
335.8K
Like icon
16.6K
Comment icon
161
Share icon
397
E
5.1%
2020-03-29
Cùng Bộ Y Tế và @AMEE tham gia ngay trào lưu #onhavanvui kêu gọi mọi người ở nhà an toàn và vui vẻ nha!! #BYT_nCoV #ict_anti_ncov #covid19
Video with title 'Vệ sinh khu dịch vụ phòng bệnh COVID-19 #byt_ncov #boytevietnam #kienthucphongdich #igvgroup #safeyou #ict_anti_ncov #coronavirus'
Views icon
443.0K
Like icon
14.0K
Comment icon
213
Share icon
498
E
3.3%
2020-03-24
Vệ sinh khu dịch vụ phòng bệnh COVID-19 #byt_ncov #boytevietnam #kienthucphongdich #igvgroup #safeyou #ict_anti_ncov #coronavirus
Video with title 'Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. #boytevietnam #coronavirus #igvgroup #ict_anti_ncov #kienthucphongdich #tiktok'
Views icon
356.1K
Like icon
13.0K
Comment icon
114
Share icon
222
E
3.7%
2020-03-12
Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng và nước sạch. #boytevietnam #coronavirus #igvgroup #ict_anti_ncov #kienthucphongdich #tiktok
Video with title 'Vai trò của Điều dưỡng trong cuộc chiến chống COVID-19'
Views icon
489.1K
Like icon
10.8K
Comment icon
25
Share icon
17
E
2.2%
2020-05-28
Vai trò của Điều dưỡng trong cuộc chiến chống COVID-19
Video with title 'Quay clip sáng tạo bất kì trên nền nhạc “Việt Nam ơi! Đánh Bay COVID” và hashtag #hatlenvietnamoi #danhbaycovid #boyte_ncov ngay nhé!'
Views icon
148.8K
Like icon
10.6K
Comment icon
89
Share icon
177
E
7.3%
2020-03-27
Quay clip sáng tạo bất kì trên nền nhạc “Việt Nam ơi! Đánh Bay COVID” và hashtag #hatlenvietnamoi #danhbaycovid #boyte_ncov ngay nhé!
Video with title 'Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. #boytevietnam #igvgroup #coronavirus #ict_anti_ncov #tiktok #kienthucphongdich'
Views icon
354.5K
Like icon
9.9K
Comment icon
104
Share icon
186
E
2.9%
2020-03-12
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú. #boytevietnam #igvgroup #coronavirus #ict_anti_ncov #tiktok #kienthucphongdich
Video with title 'PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM PHÁT BIỂU VỀ KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID- 19 (P3) #coronavirus #ict_anti_ncov #byt_ncov #thankyouhero'
Views icon
158.4K
Like icon
7.2K
Comment icon
124
Share icon
149
E
4.7%
2020-04-21
PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM PHÁT BIỂU VỀ KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH COVID- 19 (P3) #coronavirus #ict_anti_ncov #byt_ncov #thankyouhero
Video with title 'GHEN CoV | English version.#byt_ncov#boytevietnam#coronavirus#thankyouhero#safeyou#kienthucphongdich'
Views icon
137.3K
Like icon
6.8K
Comment icon
137
Share icon
149
E
5.1%
2020-04-10
GHEN CoV | English version.#byt_ncov#boytevietnam#coronavirus#thankyouhero#safeyou#kienthucphongdich
Video with title 'Đại dịch #covid_19 có thể khiến bạn cảm thấy bị quá tải. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục những việc bạn dự định làm. #boytevietnam'
Views icon
66.5K
Like icon
6.7K
Comment icon
30
Share icon
192
E
10.4%
2020-07-06
Đại dịch #covid_19 có thể khiến bạn cảm thấy bị quá tải. Hãy dành thời gian để nghỉ ngơi, rồi tiếp tục những việc bạn dự định làm. #boytevietnam
Video with title 'Khuyến cáo với khách hàng tại khu dịch vụ phòng bệnh COVID-19 #byt_ncov #boytevietnam #kienthucphongdich #igvgroup #safeyou'
Views icon
336.9K
Like icon
6.5K
Comment icon
36
Share icon
103
E
2.0%
2020-03-23
Khuyến cáo với khách hàng tại khu dịch vụ phòng bệnh COVID-19 #byt_ncov #boytevietnam #kienthucphongdich #igvgroup #safeyou
Video with title '5 Điểm cần làm tốt trong mùa dịch. #byt_ncov #kienthucphongdich #thankyouhero #coronavirus #safeyou'
Views icon
90.9K
Like icon
6.1K
Comment icon
60
Share icon
28
E
6.8%
2020-04-20
5 Điểm cần làm tốt trong mùa dịch. #byt_ncov #kienthucphongdich #thankyouhero #coronavirus #safeyou
Video with title 'Ai và khi nào đeo khẩu trang vải phòng bệnh COVID-19 #coronavirus #byt_ncov #boytevietnam #onhavanvui #kienthucphongdich #igvgroup #safeyou'
Views icon
260.5K
Like icon
5.0K
Comment icon
37
Share icon
81
E
1.9%
2020-04-06
Ai và khi nào đeo khẩu trang vải phòng bệnh COVID-19 #coronavirus #byt_ncov #boytevietnam #onhavanvui #kienthucphongdich #igvgroup #safeyou
Video with title 'Khuyến cáo phòng chống Covid-19 #BYT_nCoV #boytevietnam #kienthucphongdich #ict_anti_ncov #igvgroup'
Views icon
110.3K
Like icon
4.7K
Comment icon
29
Share icon
116
E
4.4%
2020-03-14
Khuyến cáo phòng chống Covid-19 #BYT_nCoV #boytevietnam #kienthucphongdich #ict_anti_ncov #igvgroup
Video with title 'Khuyến cáo phong chống COVID-19 #coronavirus #byt_ncov #boytevietnam #safeyou #covid19 #fyp'
Views icon
122.9K
Like icon
4.3K
Comment icon
37
Share icon
99
E
3.6%
2020-08-05
Khuyến cáo phong chống COVID-19 #coronavirus #byt_ncov #boytevietnam #safeyou #covid19 #fyp
Video with title '6 Biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trạng thái bình thường mới #safeyou #byt_ncov #boytevietnam #thankyouhero'
Views icon
803.5K
Like icon
3.9K
Comment icon
7
Share icon
21
E
0.5%
2020-06-10
6 Biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trạng thái bình thường mới #safeyou #byt_ncov #boytevietnam #thankyouhero
Video with title 'Cùng chung sức phòng, chống COVID-19. #coronavirus #byt_ncov #thankyouhero #ict_anti_ncov #safeyou'
Views icon
84.0K
Like icon
3.8K
Comment icon
16
Share icon
13
E
4.6%
2020-04-21
Cùng chung sức phòng, chống COVID-19. #coronavirus #byt_ncov #thankyouhero #ict_anti_ncov #safeyou
Video with title 'Đeo khẩu trang vải đúng cách phòng COVID-19 #byt_ncov #boytevietnam #kienthucphongdich #igvgroup #safeyou #coronavirus #thankyouhero'
Views icon
188.2K
Like icon
3.1K
Comment icon
11
Share icon
58
E
1.7%
2020-04-08
Đeo khẩu trang vải đúng cách phòng COVID-19 #byt_ncov #boytevietnam #kienthucphongdich #igvgroup #safeyou #coronavirus #thankyouhero