Mar 12 2023
Mitä eroa on sosiaalisen seurannan ja sosiaalisen kuuntelun välillä?
Tutustu sosiaalisen seurannan ja sosiaalisen kuuntelun keskeisiin eroihin, jotta voit parantaa brändisi verkkomaineita ja sosiaalisen median hallintastrategiaa.
Madhuparna Chaudhuri
Growth Marketer @Exolyt

Smart Insightsin tutkimuksen mukaan 90 prosenttia sosiaalisen median käyttäjistä on jo käyttänyt sosiaalista mediaa kommunikoidakseen tuotemerkin tai yrityksen kanssa, ja 31 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa myyntiä edeltävien tiedustelujen tekemiseen.

Ei ole mikään salaisuus, että uuden digitaalisen aikakauden kynnyksellä, kun kaikki viestinnän ja kaupankäynnin muodot siirtyivät verkkoon, sosiaalisen median merkitys kasvoi räjähdysmäisesti.

Se ei ole enää ainoa paikka, jonne ihmiset menevät luomaan yhteyksiä, vaan myös oppimaan, tutkimaan, jakamaan ja ostamaan. Tämä korostaa sosiaalisen median strategisen hallinnan merkitystä, joka on muutakin kuin vain läsnäoloa eri alustoilla.

Vaikuttajamarkkinoinnin, sosiaalisen myynnin ja mainonnan lisääntyessä sekä sosiaalisessa mediassa käytävien keskustelujen määrän kasvaessa yritysten voi kuitenkin olla haastavaa seurata, mitä niiden brändistä, tuotteista tai palveluista puhutaan.

Tässä vaiheessa sosiaalinen seuranta ja sosiaalinen kuuntelu tulevat kuvaan mukaan, sillä ne ovat kaksi keskeistä työkalua, joita käytetään usein keskenään vaihdellen ja jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään verkkoyleisöään paremmin.

Tässä blogissa syvennymme käsitteeseen ja tutkimme niiden eroja, merkitystä nykypäivän digitaalisessa ympäristössä ja sitä, miten yritykset voivat käyttää näitä työkaluja sosiaalisen median strategioidensa parantamiseen.

Olitpa sitten pienyrityksen omistaja, markkinoija tai sosiaalisen median harrastaja, tämä blogi tarjoaa sinulle arvokkaita tietoja siitä, miten voit hyödyntää sosiaalista seurantaa ja kuuntelua hyödyksesi.

Mitä sosiaalisen median seuranta on?

Sosiaalinen seuranta on prosessi, jossa seurataan, löydetään ja tarkkaillaan brändin mainintoja, tunnisteita ja kyselyitä sosiaalisen median alustoilla, blogeissa, foorumeilla ja arvostelusivustoilla, jotta voit vastata niihin nopeasti ja tehokkaasti.

Yksinkertaisesti sanottuna seuraat sosiaalista mediaa, jotta voit tavata asiakkaasi siellä, missä he todella ovat, ja sitoutua heihin. Tämä ei ole nykyään yleinen käytäntö vaan normi. Sprout Socialin raportin mukaan 76 prosenttia yhdysvaltalaisista asiakkaista odottaa, että tuotemerkit vastaavat ensimmäisten 24 tunnin kuluessa.

Seuranta on siis ratkaisevan tärkeää, jotta sosiaalisen median sitoutuminen onnistuu. Lisäksi uusien sosiaalisen median kanavien tulviessa ekosysteemiin ja vaikuttajamarkkinoinnin synnyttyä seuranta on saanut lisää merkitystä, sillä nyt tuotemerkkien on seurattava myös käyttäjien tuottamaa sisältöä, jotta ne voivat seurata pyytämättömiä kommentteja, mainintoja ja arvosteluja, joilla edistetään tai vähennetään tuotteen tai palvelun vaikuttavuutta.

Sosiaalinen seuranta auttaa siis brändejä rakentamaan luodinkestävän reaktiivisen strategian.

Mitä on sosiaalinen kuuntelu?

Sosiaalinen kuuntelu on strateginen markkinointiväline, joka on muutakin kuin brändin mainintojen ja arvostelujen etsiminen internetistä. Se on yleisöanalyysin osa-alue, johon kuuluu strateginen tutkimus, mukaan lukien sosiaalinen seuranta, jotta voidaan poimia merkityksellisiä tietoja ja oivalluksia pitkän aikavälin kasvun tukemiseksi.

Se auttaa saamaan laajemman kuvan siitä, mitä asiakkaat tuntevat ja miten he ovat vuorovaikutuksessa brändisi, tuotteesi tai toimialasi kanssa tai siitä, mukaan lukien kilpailijat.

Näiden tunteiden ymmärtäminen voi auttaa vähentämään riskejä, vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja valmistautumaan tulevaisuuteen. Sosiaalinen kuuntelu ei ainoastaan tue markkinointia, jotta yleisö voidaan tavoittaa oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti, vaan se myös edistää kehitystä ja innovointia kestävän kasvun aikaansaamiseksi.

Vaikka asiakkaiden parempi ymmärtäminen on melko monimutkainen prosessi verrattuna sosiaaliseen seurantaan, yritykset panostavat voimakkaasti näihin prosesseihin. Hubspotin tuoreessa tutkimuksessa markkinoijat ilmoittivat sosiaalisen kuuntelun olevan heidän tärkein taktiikkansa sosiaalisen median strategian rakentamisessa.

Mitkä ovat sosiaalisen seurannan ja sosiaalisen kuuntelun keskeiset erot?

Aihe

Sosiaalinen seuranta

Sosiaalinen kuuntelu

Määritelmä

Verkkokeskustelujen ja vuorovaikutuksen seuranta ja niihin vastaaminen

Näiden keskustelujen ja vuorovaikutuksen sisällön ja tunteiden ymmärtäminen.

Laajuus

Keskittyy mikrotason seurantaan, jossa seurataan tiettyjä mittareita, kuten mainintoja, sitoutumista, tavoittavuutta tai arvosteluja suorituskyvyn analysointia varten.

Keskittyy makrotasolla kontekstuaalisten tekijöiden analysointiin saadakseen tietoa brändin maineesta ja nousevista suuntauksista.

Tavoitteet

Kampanjoiden vaikutusten mittaaminen ja tuotemerkin suorituskyvyn ja asiakaspalautteen seuranta.

Tavoitteena on löytää syvempää tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä, mieltymyksistä ja kipupisteistä.

Focus

Hallitse brändin mainetta verkossa, puutu ongelmiin ja tarjoa parempaa asiakaspalvelua.

Parannetaan liiketoimintastrategioita, markkinointia, tuotekehitystä tai asiakaskokemusta.

Lähestymistapa

Reaktiivinen lähestymistapa, johon kuuluu asiakkaiden tiedusteluihin, kommentteihin tai valituksiin vastaaminen.

Ennakoiva lähestymistapa, jossa etsitään ja analysoidaan aktiivisesti asiakaspalautetta ja mielipiteitä.

Mittarit

Mittaa muun muassa seuraajien määrää, sitoutumista, mainintoja ja tavoittavuutta.

Mittaaminen ulottuu perusmittareita pidemmälle ja kattaa myös tunneanalyysin, kilpailijoiden toiminnan ja toimialan trendit.

Ajoitus

Tyypillisesti tehdään reaaliajassa. Sisältää johdonmukaista tai usein toistuvaa seurantaa ja välitöntä reagointia.

Tyypillisesti tehdään pidemmän ajan kuluessa tietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi, jotta saadaan tietoa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa varten.

Työkalut

tukeutuu usein sosiaalisen median hallintatyökaluihin ja analyysiohjelmistoihin mittareiden seuraamiseksi ja vastausten automatisoimiseksi.

Vaatii kehittyneempiä työkaluja, jotka perustuvat NLP-tekniikoihin, koneoppimisalgoritmeihin tai tekoälyyn.

2 esimerkkiä sosiaalista seurantaa käyttävistä yrityksistä

Nike

Hashtagit ovat yrityksille helppo tapa seurata ja mitata sosiaalisen median tai markkinointikampanjoidensa suorituskykyä. Maailmanlaajuisesti suositut tuotemerkit, kuten Nike, ovat menneet askeleen pidemmälle käyttämällä brändättyjä hashtageja käyttäjien tuottaman sisällön (UGC) luomiseen.

Suurin osa Niken TikTok-tilistä koostuu käyttäjien tuottamasta sisällöstä, jossa käytetään brändin hashtageja. Hashtagit auttavat yritystä paitsi seuraamaan brändin verkkomaineita myös lisäämään brändin aitoutta UGC:n avulla - täydellinen tapa hyödyntää vaikuttajamarkkinoinnin ekosysteemin parhaita puolia.

Lähde: UGC Niken TikTok-profiilista, joka esittelee brändin hashtagia "nikefitcheck" ja asiaankuuluvia mittareita, jotka ovat hyödyllisiä brändien suorituskyvyn seurannassa.

Doritos

Vuosien varrella monet yritykset ovat valinneet suosittuja tapahtumia kampanjoidakseen, mainostaakseen ja vauhdittaakseen myyntiä. Vaikka idea ei olekaan kovin erilainen, kanavat ovat vaihtuneet. Nykyään brändit hyödyntävät sosiaalista mediaa tavoittavuuden ja sitoutumisen lisäämiseksi. Näiden mittareiden seuraaminen voi auttaa niitä ennustamaan myyntiä ja rakentamaan brändin arvoa.

Näin Doritos teki monien muiden brändien tavoin Super Bowl LVII 2023 -tapahtuman aikana. Vaikka useimmat yritykset mainostivat mainoksia ottelun kansallisen lähetysajan aikana, Doritos meni astetta pidemmälle. Se käynnisti TikTok-tanssikilpailun, jossa käyttäjiä haastettiin lähettämään video itsestään tanssimassa hashtagilla #DoritosTriangleTryout saadakseen mahdollisuuden esiintyä sen pelipäivän mainoksessa.

Haaste keräsi yli 14B hashtag-näkymää, mikä johti samanaikaisesti käyttäjien tuottamaan sisältöön, jota brändi valvoi peliajan mainosominaisuuttaan varten.

Lähde: Exolyt

Lue lisää Doritos-mainoskilpailusta täältä.

2 esimerkkiä sosiaalista kuuntelua käyttävistä yrityksistä

Ryanair

Ei ole mikään salaisuus, että Ryanair tarjoaa erittäin halpoja lentoja ympäri Eurooppaa, joten nuorempien matkustajien kuunteleminen ja heidän psyykkeeseensä vetoaminen laajemman ulottuvuuden edistämiseksi on loistava strategia.

Lentoyhtiö esittelee hienon esimerkin siitä, miten se tehdään TikTokissa. Heidän tilinsä nousi kuuluisuuteen, kun he hyödynsivät sosiaalista kuuntelua sisällön luomisessa käyttämällä natiiveja green-screen-suodattimia sekä trenditietoisia ääniä ja hashtageja, jotka kaikki vetoavat heidän kohdeyleisöönsä.

Brändi on omaksunut ja sopeutunut hyvin TikTok-trendien ja röyhkeän huumorin teemaan, jopa niin hyvin, että se on aloittanut oman vihreän ruudun trendien aallon.

Sosiaalisen kuuntelun avulla yritys on saanut valtavan suosion, ja sillä on nyt yli 2 miljoonaa seuraajaa ja yli 27 miljoonaa tykkääjää.

Lähde: Exolyt

Netflix

Netflix on sosiaalisen kuuntelun edelläkävijä, sillä se hyödyntää jatkuvasti uusia trendejä viihdemaailman sytyttämiseksi, erityisesti suurimman kohderyhmänsä, vuosituhannen vaihteen ikäisten, keskuudessa.

Aiemmin brändi herätti huomiota myös keksimällään Netflix-sukkakampanjalla. Yhtiö kiinnitti huomiota keskusteluihin, joita käytiin brändin iskulauseesta "Netflix and chill" ja siitä, kuinka useimmat ihmiset nukkuivat elokuvan aikana. Vastauksena tähän Netflix keksi idean sukista, jotka keskeyttävät sarjan nukkuessasi, jotta et menetä siitä mitään.

Kampanja keräsi paljon positiivisia arvioita ja sai jopa Shorty Awards -palkinnon.

Hiljattain Netflix otti inspiraatiota lyhyiden videoiden alustateollisuudesta ja sen kasvavasta suosiosta TikTokissa. Se oivalsi lyhyiden videoiden kysynnän markkinoilla ja humoristisen sisällön suosimisen verkossa.

Niinpä Netflix uudisti sovellustaan niin, että se sisältää Fast Laughs -sovelluksen, jossa on koko näytön kokoisia hauskoja pätkiä sen laajasta komediakatalogista. Lue lisää päivityksestä täältä.

Kyseessä on hyvin harkittu strategia, joka perustuu sosiaalisen kuuntelun tuloksiin ja jonka tarkoituksena on pitää katsojat sitoutuneina suosittuun lyhyeen ja nopeatempoiseen sisältöön ja pitää heidät koukussa alustaan.

Lue 4 muuta inspiroivaa esimerkkiä tuotemerkkien sosiaalisesta kuuntelusta, jotka Jeff Bullas on jakanut.

Miten Exolytia käytetään TikTokin sosiaaliseen seurantaan ja kuunteluun?

Aloita ilmainen 7 päivän kokeilu tänään - Klikkaa tästä!

Oikean lähestymistavan valitseminen sosiaalisen median hallintaan

Sosiaalisen median seuranta ja sosiaalisen median kuuntelu ovat molemmat tärkeitä osa-alueita brändin maineen hallinnassa ja markkinointistrategiassa. Se on siis valittava huolellisesti brändin sosiaalisen median hallinnan tavoitteiden perusteella.

Sosiaaliseen seurantaan kuuluu brändin mainintojen, kommenttien ja viestien seuraaminen, jotta mahdollisiin ongelmiin tai valituksiin voidaan puuttua nopeasti. Sosiaaliseen kuunteluun kuuluu sosiaalisen median trendien ja keskustelujen seuraaminen, jotta saadaan tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä, tunnelmista ja alan trendeistä.

Jos siis ensisijaisena tavoitteenasi on ylläpitää brändin mainetta ja tarjota oikea-aikaista asiakastukea, sosiaalinen seuranta on tärkeämpää. Pystyt reagoimaan nopeasti kaikkiin asiakkaiden valituksiin tai ongelmiin ja puuttumaan niihin ennen kuin ne eskaloituvat.

Toisaalta, jos tavoitteena on ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä ja tunnelmia sekä saada tietoa alan trendeistä, sosiaalisen kuuntelun merkitys on suurempi. Sosiaalisen kuuntelun avulla voit tunnistaa asiakkaiden käyttäytymismalleja ja mieltymyksiä, havaita mahdollisia ongelmia, tutkia uusia strategioita ja seurata, mitä kilpailijasi tekevät.

Loppujen lopuksi sekä sosiaalisen median seuranta että kuuntelu ovat tärkeitä sosiaalisen median tehokkaan hallinnan kannalta. Yhdistämällä nämä kaksi voit saada kattavan käsityksen yleisöstäsi, seurata brändisi mainetta ja pysyä ajan tasalla alan trendeistä.

Tutustu TikTokin sosiaaliseen seurantaan ja kuunteluun

Varaa live-demo tuotepäällikkömme kanssa tai aloita ilmainen kokeilujakso jo tänään ja koe alustan edut omakohtaisesti.

Madhuparna Chaudhuri
Growth Marketer @Exolyt